Uw hulp bij de financiële huishouding
 

Tel. 030 - 210 28 36 / 06 - 83 23 14 90
Telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00 - 11.30 uur
Of stuur een mail →


 

 

 

"De antwoorden op veel gestelde vragen"


 

 

Veel gestelde vragen


Voor wie is beschermingsbewind bedoeld?

Beschermingsbewind is bedoeld voor mensen die tijdelijk of langdurig niet in staat zijn hun financiële zaken te beheren. Dit kunnen bijvoorbeeld mensen zijn met een verstandelijke beperking, mensen met dementie, mensen die in een zorginstelling verblijven, mensen met een verslaving, mensen met een psychiatrische aandoening of mensen die hun eigen financiële overzicht kwijt zijn.

 

Wie kan een beschermingsbewind aanvragen?

De aanvraag kan de betrokkene zelf indienen, maar ook zijn echtgenoot, geregistreerde partner, familie tot in de vierde graad, voogd, curator, mentor en de officier van justitie mogen dit doen. Hulpverleners kunnen bijvoorbeeld niet zelf een verzoek indienen, maar wel de officier van justitie verzoeken om een verzoekschrift in te dienen.

 

Aan wie moet het verzoek voor een beschermingsbewind gericht worden?

Een verzoek tot onder bewindstelling moet worden gedaan bij de rechtbank, sector kanton in het arrondissement waar de persoon, voor wie het beschermingsbewind is bedoeld, woont.

 

Komt iemand altijd volledig onder bewind?

Het is niet altijd noodzakelijk om iemand volledig onder bewind te stellen, het kan ook zijn dat er een bewindvoerder wordt aangewezen over een deel van de middelen. Ook hierin bepaalt de kantonrechter wat van het vermogen onder bewind wordt gesteld. In de aanvraag moet dan precies worden aangegeven om welk deel het zal gaan.

 

Wat is het verschil tussen inkomensbeheer en beschermingsbewind?

Een beschermingsbewind wordt uitgesproken door de kantonrechter. Inkomensbeheer is een overeenkomst tussen de klant en Aide Bewind. Voordeel van beschermingsbewind is dat er jaarlijks controle wordt uitgevoerd door de kantonrechter. Daarnaast kunnen deze kosten worden vergoed door de bijzondere bijstand bij een laag inkomen.

 

Wat kan Aide Bewind betekenen wanneer iemand schulden heeft?

Beschermingsbewindvoerders zijn niet verantwoordelijk voor het oplossen van schulden. Voor de schulden zal door Aide Bewind een gespecialiseerde schuldhulpverlener ingeschakeld worden.

 

Is een beschermingsbewindvoerder hetzelfde als een bewindvoerder WSNP?

Een bewindvoerder WSNP is tijdens het schuldsaneringstraject Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen verantwoordelijk om de boedel te beheren en te vereffenen. Een beschermingsbewindvoerder is meestal verantwoordelijk voor de hele financiële administratie en zorgt ervoor dat het schuldentraject wordt uitbesteed aan een gespecialiseerde schuldhulpverlener.

 

Kunnen de kosten voor beschermingsbewind worden vergoed?

Indien mogelijk betaalt iemand de kosten voor de bewindvoerder zelf. Wanneer dit niet mogelijk is kan men een beroep doen op de bijzondere bijstand van de gemeente. Aide Bewind verzorgt deze aanvraag voor de klant.

 

Ik heb geen schulden, maar wil wel hulp bij mijn financiën. Kan dat?

Vaak wordt beschermingsbewind geassocieerd met schulden. Dit is onterecht, veel mensen met een gezonde financiële positie hebben om verschillende redenen hulp nodig bij de financiële huishouding.

 

Hoe lang duurt een beschermingsbewind?

Een beschermingsbewind wordt doorgaans voor onbepaalde tijd door de kantonrechter uitgesproken. Opheffen van het bewind zal ook via de kantonrechter middels een verzoek moeten gebeuren.

 

 

© 2022 Aide Bewind