Uw hulp bij de financiële huishouding
 

Tel. 030 - 210 28 36 / 06 - 83 23 14 90
Telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00 - 11.30 uur
Of stuur een mail →


 

 

 

"Eerst kennis maken en de wensen en mogelijkheden bespreken.."


 

 

"Hennie kan zelf haar financiën niet meer doen. Wat nu?"

Procedure

 
Intake

Eerst zal er een gesprek bij de klant thuis plaatsvinden om kennis te maken en de wensen en mogelijkheden te bespreken.
 

Aanvraag kantonrechter

Om in aanmerking te komen voor een beschermingsbewind moet een verzoek worden ingediend bij de Kantonrechter. Aide Bewind kan helpen met het indienen van een verzoekschrift. De aanvraag kan de betrokkene zelf indienen, maar ook zijn echtgenoot, geregistreerde partner, familie tot in de vierde graad, voogd, curator, mentor en de officier van justitie mogen dit doen. Hulpverleners kunnen bijvoorbeeld niet zelf een verzoek indienen, maar wel de officier van justitie verzoeken om een verzoekschrift in te dienen.
 

Verklaring arts

Uit een verklaring van een arts/psychiater of uit een sociaal verslag van een hulpverlenende instantie moet blijken dat de persoon verminderd of niet in staat is zelf het beheer te voeren. De kantonrechter beoordeelt daarna of er een bewind zal worden uitgesproken.
 

Administratie opsturen

Wanneer het bewind is uitgesproken kan alle administratie worden overhandigd of opgestuurd. Alle nodige instanties zullen door Aide Bewind op de hoogte worden gebracht met het verzoek het correspondentieadres te wijzigen. Tegelijk zal er een bankrekening worden geopend zodat het inkomen hierop gestort zal worden en de vaste lasten hiervan betaald kunnen worden.
 

Budgetplan

Er zal door een budgetplan worden opgesteld door Aide Bewind om te beoordelen of alle vaste lasten betaald kunnen worden . In overleg wordt naar gelang de financiële ruimte wekelijks of maandelijks een bedrag gestort op de rekening van de klant waarvan boodschappen en eventuele extra uitgaven van gedaan kunnen worden.
 

Verantwoording aan kantonrechter

Binnen een paar maanden na de uitspraak zal Aide Bewind een boedelbeschrijving overleggen aan de kantonrechter. Dit is een opgave van het vermogen, het inkomen, de vaste lasten en de eventuele schulden van de klant van het moment waarop het bewind is uitgesproken. Daarnaast moet hiervan jaarlijks een rekening en verantwoording worden afgelegd zodat alles gecontroleerd kan worden. Indien wenselijk zal dit overzicht ook naar de klant worden opgestuurd.
 

Einde beschermingsbewind

In het algemeen wordt het bewind uitgesproken over alle gelden en goederen voor onbepaalde tijd. Dit betekent niet dat de klant nooit meer zelf de financiën kan gaan beheren. Als iemand de financiën weer zelfstandig wil gaan beheren kan de kantonrechter gevraagd worden de bewindvoering te beëindigen. De kantonrechter zal dan beoordelen of de oorzaken die aanleiding hebben gegeven tot de onderbewindstelling nog bestaan. Wanneer dit niet meer het geval is, kan het bewind door de kantonrechter worden opgeheven.
 


© 2022 Aide Bewind