Uw hulp bij de financiële huishouding
 

Tel. 030 - 210 28 36 / 06 - 83 23 14 90
Telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00 - 11.30 uur
Of stuur een mail →


 

 

 

"De klant blijft verantwoordelijk voor de eigen financiën en Aide Bewind neemt de beheertaken op zich."


 

 

Inkomensbeheer


Aan inkomensbeheer ligt een vrijwillige overeenkomst tussen Aide Bewind en de klant ten grondslag. Hierin worden voorwaarden en afspraken met de klant vastgelegd. Via deze overeenkomst machtigt de klant Aide Bewind om zijn financiën te beheren. Zowel de klant als Aide Bewind kan de overeenkomst te allen tijde opzeggen. Bij inkomensbeheer wordt er dus geen verantwoording afgelegd aan de kantonrechter. Daarnaast kunnen de kosten voor inkomensbeheer niet worden vergoed vanuit de bijzondere bijstand en komen dus voor rekening van de klant.
 

Werkzaamheden Aide Bewind:

 • We openen op naam van de klant een bankrekening (beheerrekening), eventueel een leefgeldrekening en een spaarrekening.
 • We regelen dat de organisatie waarvan de klant het inkomen ontvangt, dit op de beheerrekening stort. Daarnaast zorgen we ervoor dat alle instanties die vaste lasten innen, de facturen en overige post naar Aide Bewind sturen. Dit zijn bijvoorbeeld woningbouwverenigingen, energiemaatschappijen en verzekeringsinstanties. De vaste lasten worden voortaan door Aide Bewind van de beheerrekening betaald.
 • We stellen een budgetplan op waarin overzichtelijk wordt weergegeven wat de vaste maandelijkse inkomsten en uitgaven zijn.
 • We regelen dat de klant leefgeld ontvangt voor dagelijkse uitgaven.
 • We verzorgen de aangifte inkomstenbelasting box 1.
 • We vragen bijzondere bijstand, toeslagen (huur en zorgtoeslag) en kwijtscheldingen lokale belastingen aan.
 • We regelen verzekeringen (zoals zorgverzekering, WA, inboedel en uitvaart) en declaraties.
 • Wanneer er schulden zijn inventariseren wij de schuldenlast en vragen een schuldenregeling aan bij een gespecialiseerde schuldhulpverlener.


 

Geen werkzaamheden van Aide Bewind:

 • Aanvragen van een identiteitskaart/paspoort
 • Aanmelden bij het CWI
 • Aanvragen van DigiD
 • Aanleveren van medische gegevens
 • Inschrijven in de basisadministratie in een gemeente
 • Zorgdragen voor huisvesting


 

Verwachtingen ten aanzien van de klant:

 • De klant stuurt financiële post, die toch onverhoopt nog op het huisadres komt, door naar Aide Bewind.
 • De klant blijft verantwoordelijk voor de eigen financiën en Aide Bewind neemt de beheertaken op zich.


 

© 2022 Aide Bewind