Uw hulp bij de financiële huishouding
 

Tel. 030 - 210 28 36 / 06 - 83 23 14 90
Telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00 - 11.30 uur
Of stuur een mail →


 

 

 

"Jaarlijks een rekening en verantwoording afleggen aan de kantonrechter"


 

 

Beschermingsbewind


Bij een beschermingsbewind wordt er door de kantonrechter een bewindvoerder aangesteld die de financiën gaat beheren van een meerderjarig persoon die daartoe zelf tijdelijk of langdurig niet in staat is. Beschermingsbewind is een wettelijke maatregel ter bescherming van de goederen of een gedeelte van de goederen van betrokkene. Goederen zijn bijvoorbeeld inkomsten uit arbeid of een uitkering, het bezit van een huis of een toekomstige erfenis. De klant kan de kantonrechter vragen de bewindvoering in handen te leggen van een familielid of kennis. Vaak is het echter wenselijk om dit bij een onafhankelijke, professionele organisatie onder te brengen. De relatie met familieleden en kennissen kan zo niet verstoord raken bij eventuele onenigheid over het bewind. Voor een naaste kan het bovendien lastig zijn om zo'n formele taak te combineren met de andere rol. Mede op basis van de wensen van de klant bepaalt de kantonrechter wie bewindvoerder wordt. Aide Bewind zorgt ervoor dat alle goederen die onder bewind worden gesteld goed worden beheerd. De klant mag formeel zelf niet meer beslissen over deze goederen, maar we houden wel zo veel mogelijk rekening met zijn wensen. Afhankelijk van het vermogen en het inkomen kunnen de kosten voor beschermingsbewind worden vergoed vanuit de bijzondere bijstand. Wanneer de klant hiervoor in aanmerking komt zal Aide Bewind dit aanvragen bij de gemeente.
 

Werkzaamheden van Aide Bewind:

  • We maken een beschrijving van de goederen die onder het bewind vallen.
  • We openen op naam van de klant een bankrekening (beheerrekening), eventueel een leefgeldrekening en een spaarrekening.
  • We regelen dat de organisatie waarvan de klant het inkomen ontvangt, dit op de beheerrekening stort. Daarnaast zorgen we ervoor dat alle instanties die vaste lasten innen, de facturen en overige post naar Aide Bewind sturen. Dit zijn bijvoorbeeld woningbouwverenigingen, energiemaatschappijen en verzekeringsinstanties. De vaste lasten worden voortaan door Aide Bewind van de beheerrekening betaald.
  • We stellen een budgetplan op waarin overzichtelijk wordt weergegeven wat de vaste maandelijkse inkomsten en uitgaven zijn.
  • We regelen dat de klant leefgeld ontvangt voor dagelijkse uitgaven.
  • We verzorgen de aangifte inkomstenbelasting box 1.
  • We vragen bijzondere bijstand, toeslagen (huur en zorgtoeslag) en kwijtscheldingen lokale belastingen aan.
  • We regelen verzekeringen (zoals zorgverzekering, WA, inboedel en uitvaart) en declaraties.
  • Wanneer er schulden zijn inventariseren wij de schuldenlast en vragen een schuldenregeling aan bij een gespecialiseerde schuldhulpverlener.
  • We leggen jaarlijks verantwoording af aan de kantonrechter over wat we voor de klant hebben gedaan.


 

Geen werkzaamheden van Aide Bewind:

  • Aanvragen van een identiteitskaart/paspoort
  • Aanvragen van DigiD
  • Aanleveren van medische gegevens
  • Inschrijven in de basisadministratie in een gemeente
  • Zorgdragen voor huisvesting


 

Verwachtingen ten aanzien van de klant:

  • De klant stuurt financiële post, die toch onverhoopt nog op het huisadres komt, door naar Aide Bewind.


 

© 2022 Aide Bewind